Barn åker rutschkana i lekpark.

Barnskötare - snabbspår

Snabbspåret är anpassat för dig som arbetar som obehörig förskollärare och utbildningen ger dig lokal behörighet att arbeta som barnskötare i Sävsjö kommun. Under utbildningen kommer du att lära dig om barn och ungdomars pedagogik.

Studierna kommer att ske på distans via Hermods med en handledare på plats på Aleholm. Du väljer själv om du vill studera på hel- eller deltid. Vi kommer att erbjuda kontinuerlig studiestart.

Utbildningen är på gymnasienivå och innefattar kurser på 600 poäng vilket innebär 30 veckor om du studerar på heltid. I utbildningen ingår det 8 veckors arbetsplatsförlagd lärande (APL/praktik) varav 5 veckor kan valideras. APL:n genomförs på annan förskola i kommunen än där du har din anställning. Du har bibehållen lön under din APL.

Förkunskapskraven är minst betyget E i grundläggande svenska / svenska som andra språk, matematik och engelska samt minst 5 års arbetslivserfarenhet som obehörig förskollärare i Sävsjö kommun.

Lärande och utveckling, 100 poäng

Människors miljöer, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Pedagogiskt ledarskap (Ingår APL, kan valideras), 100 poäng

Pedagogiskt arbete (Ingår 5 veckors APL, varav 2 veckor kan valideras), 200 poäng

Totalt är kurserna på 600 poäng.

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Linda Nilsson

Kommunalt aktivitetsansvar

Studie- och yrkesvägledare, vuxenutbildning