Skolledningen

Johnas Stranne, gymnasiechef

Johnas Stranne

Rektor

Rektor för

Vuxenutbildningen

 

Lina Hultman,r ektor

Rektor för

Ekonomiprogrammet
Industritekniska programmet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Anpassad gymnasieskola
Introduktionsprogrammen

Rektor på Aleholmskolan Henrik Starkman

Henrik Starkman

Rektor

Rektor för

Vård- och omsorgsprogrammet
Naturvetenskapliga programmet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Teknikprogrammet
Riksidrottsgymnasiet