Studier i en annan kommun

Är du folkbokförd i en annan kommun och vill studera i Sävsjö?

Vill du studera på kommunal vuxenutbildning i Sävsjö och är folkbokförd i en annan kommun måste din hemkommun först bevilja ansökan. Du ansöker till utbildningen i Sävsjö och skickar en kopia på ansökan till din hemkommun. För att få tillgång till ansökan, ta kontakt med studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i Sävsjö.

Till ansökan bifogar du tidigare betyg och personligt brev där du skriver varför du vill studera i Sävsjö kommun. När din hemkommun behandlat din ansökan kan den behandlas i Sävsjö. Tänk på att du som bor i en annan kommun än Sävsjö måste söka i god tid.

Är du folkbokförd i Sävsjö kommun men vill studera i en annan kommun?

Är du folkbokförd i Sävsjö och vill studera inom kommunal vuxenutbildning i en annan kommun ansöker du till den vuxenutbildning i den kommun du vill studera i. Du skickar en kopia på ansökan till studie- och yrkesvägledaren på vuxenutbildningen i Sävsjö.

Till ansökan bifogar du tidigare betygsdokument från grundskolan, gymnasieskolan och ett personligt brev. I det personliga brevet ska det framgå om du är eller riskerar att bli arbetslös och syftet med studierna.

Ansökan skickar du till:
Sävsjö kommun
Vuxenutbildningen, Aleholm
studie- och yrkesvägledare
576 80 Sävsjö

Rektor på vuxenutbildningen i Sävsjö beslutar om din ansökan och skickar sedan beslutet till den kommun du sökt utbildning i. Därefter får du ett besked från den kommun du ansökt till.