Vuxenelev berättar

Hur är det att studera som vuxen på Aleholm. Läs några av vuxenelevernas tankar.

Asmara: "Mitt mål är att studera till undersköterska"

– Aleholm är en jättebra skola, den ger mig möjlighet att lära mig mer svenska och kunna söka arbete. I skolan får jag träffa andra människor och jag lär mig jättemycket.

Eka: "Mitt mål är att lära mig svenska"

– Det är bra att skolan inte är så stor, jag känner mig trygg. Relationen mellan lärare och elev är jättebra. Jag har studerat i flera länder och har aldrig varit med om en sådan respektfull relation.

Nour: "Mitt mål är att fortsätta studera och kunna bli lärare i Sverige"

– Lärarna har bra kontakt med oss elever och de visar stor hänsyn.

Jenny: "Mitt mål är att få betyg som leder till ett arbete"

– Det är bra att skolan är liten för man vet vilka som jobbar här och man blir sedd av lärarna. Lärarna på Vård och omsorg lär ut på ett roligt sätt och bryr sig om hur det går för eleverna