Komvux som anpassad utbildning

Vem kan gå komvux anpassad utbildning?

Komvux som anpassad utbildning är en skolform för dig som:

  • Har fyllt 20 år.
  • Har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Du kan ansöka till komvux som anpassad utbildning om du:

  • Vill lära dig mer för att klara dig bättre i samhällslivet.
  • Vill utveckla dina kunskaper för att klara dig bättre i arbetslivet.

  • Kurserna finns på tre olika nivåer:
  • Grundläggande motsvarande ämnen i anpassad grundskola.
  • Grundläggande motsvarande ämnesområden i anpassad grundskola.
  • Gymnasial motsvarande anpassade gymnasieskolans nationella program.