Sök till Aleholms gymnasieskola

Här hittar du all information om hur du söker till gymnasiet.

Ansökan

Du ansöker på webben . Länk till annan webbplats. Inloggningsuppgifter får du av din studie- och yrkesvägledare. Om du inte har möjlighet att söka via internet kan du få ansökningsblanketter av din studie- och yrkesvägledare.

Så här söker du till gymnasiet Länk till annan webbplats.

Antagningen strävar hela tiden mot förstahandsvalet vilket betyder att om du tas in på ditt förstahandsval, stryks de efterföljande valen automatiskt. Du får i de flesta fall ett preliminärt antagningsbesked i mitten av april som grundar sig på höstterminsbetyget i år 9. Den slutliga antagningen i juni grundar sig alltid på slutbetyget i grundskolan, det vill säga vårterminsbetyget i år 9. Du får då ett slutligt antagningsbesked hemskickat i månadsskiftet juni/juli. Du kan också hitta både det preliminära och det definitiva antagningsbeskedet på internet.

Behörighet

För att vara behörig att söka till ett yrkesprogram måste du ha betyget godkänt i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik plus fem andra ämnen från grundskolan.

För att vara behörig att söka till ett högskoleförberedande program måste du ha betyget godkänt i minst 12 ämnen från grundskolan . De 12 godkända ämnena måste, förutom svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, innefatta:

– biologi, fysik och kemi för antagning till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet

– samhällskunskap, historia, religion och geografi för antagning till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.

För estetiska programmet krävs inga specifika ämnen utöver svenska, engelska och matematik, men antagningsprov kan användas.

grafisk siluett aleholm elever

Kontakt

Hjärtlandavägen 9
576 80 Sävsjö
0382-153 91

info.aleholm@savsjo.se

Frånvaroanmälan gymnasieutbildning:
010-888 70 50 eller via Vklass Länk till annan webbplats.

Frånvaroanmälan vuxenutbildning (gäller ej studerande på distans):

010-888 70 50

logotyp vklass
logotyp vklass
Logga Sävsjö kommun. Länk till savsjo.se
Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.