Att studera som vuxen

Att studera som vuxen ställer höga krav på dig som kursdeltagare. Det är frihet under ansvar där du är ansvarig för att studierna ger det resultat du önskar. Nedanstående punkter hjälper dig att nå de mål du har med dina studier.

  • får du förhinder hör du av dig så fort som möjligt till din lärare.
  • du ansvarar för att ta reda på vad du missat.
  • du ansvarar för att följa din kursplanering, kommer på avtalade träffar och lämnar in uppgifter och examinationer på de tider du och din lärare kommit överens om.
  • kurserna kräver närvaro på lektionerna om inget annat har bestämts i den individuella kursplaneringen som du lägger upp tillsammans med din lärare/handledare.
  • du ansvarar för att skaffa den eventuella litteratur och utrustning som krävs för dina studier.

Vid varje kursstart ska du få en kursbeskrivning/kursplan med betygskriterier av läraren/ handledaren i aktuell kurs/ämne.