Kurser på grundläggande nivå

Kurserna motsvarar grundskolan årskurs 1–9. De ger en bred allmän kunskap för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier.

Studierna är på distans via extern utbildningsanordnare. När du läser på distans är det via utbildningsanordnarens lärplattform och allt sker på webben. Allt som rör dina studier ställer stora krav på dig som elev. Du förväntas kunna planera, studera och redovisa på egen hand och du har bara kontakt med lärare via internet eller per telefon. Detta betyder att du måste ha tillgång till en dator, det räcker inte med Ipad eller mobiltelefon. Du behöver också själv ordna kurslitteraturen som krävs. Varje kurs avslutas med ett obligatoriskt prov som sker muntligt via webben.

Varje kurs startas i studiehallen tillsammans med en studiehandledare. Vid behov kan rektor besluta att hela eller delar av kursen ska genomföras i studiehallen. Du har möjlighet att studera i Komvux studiehall på Aleholm och även få stöd av lärare att planera och genomföra sin studier.

De kurser vi kan erbjuda hittar du på Hermods hemsida. Gå till Hermods hemsida Länk till annan webbplats..

För att få mer information om innehållet i kurserna besök Skolverkets hemsida. Gå till sidan för kursplaner för komvux på grundläggande nivå hos Skolverket. Länk till annan webbplats.

Ansökan

En vuxen är behörig att delta i komvux på grundläggande nivå från och med den 1 juni det år hen fyller 20 år. Det gäller förutsatt att hen:

  • -är bosatt i Sverige

- saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,

- har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och

- i övrigt uppfyller föreskrivna villkor

Man kan vara behörig att läsa på Komvux även om man är yngre än 20 år, förutsatt att man uppfyller övriga ovanstående villkor. I så fall måste man också uppfylla något av dessa kriterier:

  • - Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning.

- Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden.

Källor: 20 kapitlet 20 § skollagen och 3 kapitlet 2 § förordningen om vuxenutbildning.

Webbansökan

För att göra en webbansökan behöver du ha BankID. Saknar du BankID eller har skyddad identitet kontaktar studie- och yrkesvägledaren för hjälp med ansökan.

Klicka på länken för att komma till webbansökan.