Studie- och yrkesvägledning för vuxna

Du som känner dig osäker inför ditt studieval är välkommen till Aleholms studie- och yrkesvägledning.

Du som är invånare i Sävsjö kommun får kostnadsfri, neutral och obunden vägledning. Du kan diskutera yrkesval, och framtidsfrågor samt få information om olika utbildningsvägar hos studie- och yrkesvägledaren. Målet med vägledningen är att ge dig de bästa beslutsunderlagen för dina val.

Du är också välkommen att kontakta studievägledare om du vill veta mer om våra olika utbildningar, behörighetsregler, hur man söker och om alternativa utbildningsvägar.

Boka ett personligt samtal, där vi kan diskutera igenom dina funderingar kring utbildning och yrkesval.

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Linda Nilsson

Kommunalt aktivitetsansvar

Studie- och yrkesvägledare, vuxenutbildning