Svets.

Yrkesutbildning: industriteknisk

Utbildningen är till för dig som är tekniskt intresserad och vill arbeta inom industrin. Utbildningen har två olika inriktningar; du kan välja att utbilda dig till svetsare eller till CNC-operatör.

Utbildningen sker på plats i våra lokaler på Aleholm och studierna är på heltid. Du studerar tillsammans med andra under schemalagda lektioner, kontinuerligt ledda av en lärare, fem dagar per vecka. Vi har kurststart i augusti och sista ansökningsdagen är den 1 juni.

Utbildningen är på gymnasienivå och innefattar kurser på 1200-1300 poäng vilket innebär studier i cirka 1,5 år. Under utbildningstiden varvas praktik med teori och du kommer att genomföra arbetsförlagt lärande (APL/praktik) vid tre tillfällen på vardera fyra veckor någonstans på höglandet. Det innebär att du därmed får räkna med resor som du själv får bekosta. Din totala utbildningstid kan variera då det det vid kursstarten utarbetas en individuell studieplan som bygger på dina förkunskaper såsom exempelvis tidigare erfarenheter och utbildningar.

Förkunskaper är minst betyget E i grundläggande svenska/svenska som andra språk och matematik.

Industritekniska processer 1, 100 poäng
Avhjälpande underhåll 1, 100 poäng
Produktionskunskap 1, 100 poäng
Människan i industrin, 100 poäng
Produktionsutrustning 1 (kurskod PRUPRD01S), 100 poäng
Datorstyrd produktion 1 (Svarv), 100 poäng
Datorstyrd produktion 1 (Fräs), 100 poäng
Produktionsutrustning 1 (kurskod PRUPRD01S2) 100 poäng
Produktionsutrustning 2, 100 poäng
Datorstyrd produktion 2, 100 poäng
Datorstyrd produktion 3, 100 poäng
Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng
Cad/cam, 100 poäng

Cad/Cam, 100 poäng
Stumsvets 1, 100 poäng
Produktionsutrustning 1 (kurskod PRUPRD1S), 100 poäng
Människan i industrin 1, 100 poäng
Produktionsutrustning 1 (kurskod PRUPRD02S), 100 poäng
Produktionsutrustning 2, 100 poäng
Produktionsutrustning 2, 100 poäng
Svets grund, 100 poäng
Produktionsutveckling 1, 100 poäng
Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng
Kälsvets 1 (kurskod SAAKÄL1S), 100 poäng
Kälsvets 1 (kurskod SAAKÄL01S2), 100 poäng
Kälsvets 2, 100 poäng

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Andreas Karlsson

Yrkeslärare