Trumset

Läs ditt program med musikinriktning

När du läser musikprofil läser du något av våra andra program, men med tillval i kurser som exempelvis ensemble.

På Aleholm har du möjlighet att läsa på något av våra nationella program samtidigt som du fördjupar dina kunskaper inom musik. Musik läser du inom ramen för ditt individuella val.

Genom att läsa musik för du möjlighet att utveckla ditt musikintresse och du kan välja bland olika kurser som till exempel Ensemble 1 och 2.