Betyg på vuxenutbildning

Betyg vuxenutbildning grundskolenivå och sfi

Betyg utfärdas i respektive ämne när hela kursen är genomförd. Betygsskalan är Godkänt och Icke godkänt.

Efter utbildningens slut kan du beställa dina betyg, ett så kallat utdrag ur betygskatalog. Beställningen gör du på e-tjänsten för betyg.

Betyg vuxenutbildning gymnasienivå

Betyg utfärdas i respektive ämne när hela kursen är genomförd. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A, blir du inte godkänd får du F.

Efter utbildningens slut kan du beställa dina betyg betyg, i ett så kallat utdrag ur betygskatalog. Beställningen gör du på e-tjänsten för betyg. I vissa fall kan även studierna resultera i gymnasieexamen.

Betyg på Komvux som särskild utbildning

Betyg utfärdas i respektive ämne när hela kursen är genomförd. Inom utbildningen på grundläggande nivå används endast betyget Godkänt.

Efter utbildningens slut kan du beställa samtliga betyg, i ett så kallat utdrag ur betygskatalog. Beställningen gör du på e-tjänsten för betyg.

Gå till e-tjänst för betyg Länk till annan webbplats.