Studerande på vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen skiljer sig från grundskolan och ungdomsgymnasiet. Kursplaner och betygskriterier är samma, men det är större krav på självstudier inom vuxenutbildningen jämfört med ungdomsgymnasiet. Du måste studera mycket tid utanför lektionerna.

Välkommen på öppet hus!
9 nov kl. 18.00

Läs mer

Go-fika på fredagar, mys och samtidigt utmanande, kunskapsfyllt och häftigt.

Läs mer