Vad är yrkesvux?

Yrkesvux erbjuder kurser från yrkesinriktade gymnasieprogram och riktar sig till dig som saknar gymnasieutbildning eller som behöver komplettera en gymnasial yrkesutbildning. Det är också möjligt för dig som läst en studieförberedande gymnasieutbildning att växla om och skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning. Om samtliga behöriga sökande inte kan tas emot till en utbildning, skall företräde ges till den som oavsett tidigare utbildning har en svag ställning på arbetsmarknaden, exempelvis genom varsel eller arbetslöshet.