Gymnasieelever berättar

Det finns många fördelar med en liten skola. Här är några röster från elever som studerar på gymnaiset på Aleholm.

Selfie på Hanna Göransson

Hannah: "Det bästa är flexibiliteten"

Vad fick dig att välja Aleholm?

– Jag valde Aleholm för att jag kom in på Riksidrottsgymnasiet Skytte. Skolan hade den linjen jag ville gå, vilket innebar ett enkelt val som jag inte ångrat.

Vad är det bästa med att plugga på Aleholm?

– Det bästa är flexibiliteten, inga problem är för svåra att lösa. Oavsett om det gäller schemaändringar, provdatum eller lektionsupplägg. Det är stort elevinflytande.

Vad är fördelen med att plugga på en mindre skola?

– Schemat blir med komprimerat vilket oftast innebär kortare men intensivare skoldagar. Något som är positivt då det ger tid till fritidsaktiviteter och plugg.

Selfie på Christiana

Christiana: "Vi har de roligaste lärarna"

Vad fick dig att välja Aleholm?

– Det som fick mig att välja Aleholm var att den är väldigt nära hemmet. Man sover lite längre på morgonen och man kommer lite tidigare hem på eftermiddagarna vilket gör mycket om man till exempel behöver mycket tid att ägna åt läxor bland annat.

Vad är det bästa med att plugga på Aleholm?

– För det första är det lärarna som vi har, då på mitt program har vi de roligaste och trevligaste lärarna som alltid får dig att skratta och som alltid är där om man inte mår bra. Angående studierna är det bästa tycker jag att vi är mindre klasser vilket gör att man får lättare att prata på lektionerna i diskussioner. I grupparbetena får man de flesta gångerna vara med någon annan som man inte varit förut, vilket gör att man lär känna andra elever. Man får mycket hjälp av lärarna om man fastnat någonstans.

Vad är fördelen med att plugga på en mindre skola?

– En stor skola behöver inte alltid vara en bra skola. Det är just då man har bara 5 minuter mellan två lektioner, då ska man hinna gå till skåpet byta böcker och gå till en annan sal. Dessa tycker jag kan vara lite svårare i andra skolor som är större. Det är lättare att få vara med och bestämma om hur det ska se ut i skolan. Det är lättare att bekämpa mobbning i en liten skola än i en stor skola. Det är inte alltid som det är synligt i en stor skola vem som mobbas eller vem som mobbar.

Selfie Ellen

Ellen: "Lärarna har alltid tid att hjälpa"

Vad fick dig att välja Aleholm?

– Aleholm var egentligen mitt andra val. Jag kom inte in på den skolan jag hade valt först och fick ställa mig i reservkö och fick börja på Aleholm tills en ledig plats skulle dyka upp. Efter att ha gått en vecka på Aleholm sa jag upp min plats då jag trivdes jättebra i min klass och tyckte väldigt mycket om skolan.

Vad är det bästa med att plugga på Aleholm?

– Det bästa med Aleholm har varit alla nya vänner jag fått och att det har varit så roligt att få umgås med alla klasskamrater. Det som jag tycker är en styrka hos Aleholm är att lärarna har en stor kompetens och har alltid tid att hjälpa en. Fördelarna med att gå på Aleholm ligger nära vilket gör att man slipper lägga tid på att pendla.

Vad är fördelen med att plugga på en mindre skola?

Mindre elever ger möjligheten till att lärare har tid att hjälpa sina elever utanför lektionstid. Det skapar även en trygghet med mindre elever, en mysig atmosfär där man känner sig accepterad.