Två barn gräver i sandlådan.

Barnskötare - grundutbildning

Utbildningen till barnskötare är till för dig som vill arbeta inom barnomsorgen. Under utbildningen kommer du att lära dig om barn och ungdomars pedagogik och du kan sedan arbeta inom förskolan.

Studierna kommer att ske på distans via Hermods med en handledare på plats på Aleholm. Du väljer själv om du vill studera på hel- eller deltid. Vi kommer att erbjuda kontinuerlig studiestart.

Utbildningen är på gymnasienivå och innefattar kurser på 1450 poäng vilket innebär cirka 1,5 år om du studerar på heltid. I utbildningen ingår det 11 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL/praktik). APL:n är fördelad vid två olika tillfällen under din utbildning. Om du har arbetat som barnskötare eller outbildad förskollärare kan del av APL:erna eventuellt valideras. Det gör en individuell bedömning av detta om det är aktuellt.

Förkunskapskraven är minst betyget E i grundläggande svenska / svenska som andra språk, matematik och engelska. Inför APL måste ett utdrag från belastningsregistret lämnas.

Svenska 1 / svenska som andra språk 1, 100 poäng

Samhällskunskap1a1, 50 poäng

Hälsopedagogik, 100 poäng

Kommunikation, 100 poäng

Lärande och utveckling, 100 poäng

Människors miljöer, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Pedagogiskt ledarskap, (Ingår APL) 100 poäng

Pedagogiska teorier och praktiker (Ingår APL), 100 poäng

Kurserna Pedagogiskt ledarskap och Pedagogiska teorier och praktiker läses parallellt och totalt 5 veckors APL ingår.

Grundläggande vård och omsorg, 100 poäng

Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng

Barns lärande och växande, 100 poäng

Skapande verksamhet, 100 poäng

Pedagogiskt arbete (6 veckors APL ingår), 200 poäng

Totalt är kurserna på 1450 poäng.

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Linda Nilsson

Kommunalt aktivitetsansvar

Studie- och yrkesvägledare, vuxenutbildning