Uppslagen bok på ett bord.

Introduktionsprogrammet

Det finns fyra alternativ på introduktionsprogrammet. På alla introduktionsprogram har du en individuell studieplan och utbildningen är anpassad efter dina behov och förutsättningar. Via programmen kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för ett arbete eller gå vidare till annan utbildning. Efter avslutad utbildning får du ett gymnasieintyg som visar vilka ämnen och kurser du har läst.

Språkintroduktion

Språkintroduktionen passar dig som inte bott i Sverige så länge och behöver lära dig mer svenska. Du får läsa svenska som andraspråk, matematik och andra grundskoleämnen som du behöver för din fortsatta utbildning. Vi upprättar en studieplan efter dina behov och förutsättningar.

Yrkesintroduktion (sökbart)

Det här alternativet passar dig som ännu inte är behörig till ett yrkesprogram. Du har möjlighet att läsa kurser inom ett yrkesprogram som underlättar för dig att få ett jobb eller bli behörig till ett yrkesprogram.

På Aleholm är yrkesintroduktionen kopplad till Industriprogrammet eller Restaurang och livsmedelsprogrammet. I basutbudet läser du svenska och matematik om du saknar något av dessa ämnen från grundskolan. Du kan kombinera teoretiska och praktiska kurser med praktik inom ett valt yrke

Programinriktat val (sökbart)

Här får du en utbildning som är inriktad mot ett specifikt nationellt program. Tanken är att eleverna snarast möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. Programinriktat val kan vara riktat mot både ett yrkes- eller högskoleförberedande program.

Behörighet till Programinriktat val
En elev är behörig till Programinriktat val som har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 på grundskolan i följande ämneskombinationer:
1) svenska (eller SVA, svenska som andraspråk), engelska och matematik samt tre andra ämnen eller
2) svenska (eller SVA, svenska som andraspråk), matematik och fyra andra ämnen
eller
3) svenska (eller SVA, svenska som andraspråk), engelska och fyra andra ämnen.

Individuellt alternativ

Målet med individuellt alternativ är att få tillräckliga kunskaper för att bli behörig till ett nationellt program, eller gå vidare till annan utbildning. Det här alternativet utformas efter dina förutsättningar och kan bestå av både grundskoleämnen, gymnasiekurser eller andra insatser som kan vara gynnsamma för din kunskapsutveckling.