Laptop med skiss, CNC-robot

Teknikprogrammet

Tekniken kan inte ensam lösa framtidens problem, men nästan alla problem vi möter inför framtiden behöver teknik för att kunna lösas.

Det är din generation som kommer att göra världen bättre genom att lösa många av de problem vi ser idag. Vill du vara med på den resan, är teknikprogrammet en bra start. Teknikprogrammet förbereder dig för högskolestudier främst inom teknik eller matematik/naturvetenskap, men du får en bred behörighet och kan gå vidare till studier inom många skilda områden.

På teknikprogrammet får du kunskap om teknik och teknikutveckling – hur du går från idé till färdig produkt. Det arbetssätt vi använder är att kontinuerligt väva in praktiska tillämpningsuppgifter i teoretiska avsnitt.

Tekniska beräkningar är ofta grunden i ett design- och konstruktionsarbete. Därför är matematiken mycket viktig, både som eget ämne och som ett verktyg för andra kurser.

Utbildningen är certifierad Teknikcollege och del i Teknikcollege Höglandet. Genom ett nära samarbete med stora och små företag i regionen anpassas och utformas innehållet i utbildningen. Mer information om vad teknikcollege innebär hittar du på sidan teknikcollege. Länk till annan webbplats.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du läsa vidare och då väntar dig massor av spännande jobb. De tekniska ämnena är viktiga redskap i alla moderna företag. Beroende på vilken väg du väljer på högskolan har du mycket bra möjligheter att hitta ditt drömjobb.

Inriktningen ger kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den behandlar programmering, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Inriktningskurser

Programmering 1, 100 poäng
Webbutveckling 1, 100 poäng
Dator- och nätverksteknik, 100 poäng

Programfördjupningskurser 100 poäng

Tillämpad programmering 1

Inriktningen ger kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstödd design och konstruktion är centralt. Den behandlar designprocess och designmetodik.

 

Inriktningskurser

Bild, 50 poäng
Design, 100 poäng
Konstruktion 1, 100 poäng
CAD 1, 50 poäng

Programfördjupningskurser 100 poäng

Teknik specialisering, 100 poäng

Några programfördjupningskurser ligger inbakade i inriktningarna, men inför årskurs 3 väljer du själv minst 3 fördjupningskurser. Du kan välja kurser för din egen utveckling eller för att bredda din behörighet till fler högskoleutbildningar.


Du kan exempelvis välja:

Matematik 4 och 5 - Ma4 krävs för vissa utbildningar. Ma5 ger alltid meritpoäng

Fysik 2 - Denna kurs krävs på de flesta civilingenjörsutbildningar.

Engelska 7 - Ger bra förberedelse för högskolestudier som delvis bedrivs på engelska. Ger meritpoäng.

Bioteknik och /eller Biologi

Samhällskunskap

Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng

Engelska 5, 100 poäng
Engelska 6, 100 poäng
Historia 1a1, 50 poäng
Idrott och hälsa 1, 100 poäng
Matematik 1c, 100 poäng
Matematik 2c, 100 poäng
Matematik 3c, 100 poäng
Religionskunskap 1, 50 poäng
Samhällskunskap 1b, 100 poäng
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2, 100 poäng
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3, 100 poäng


Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng

Fysik 1a, 150 poäng
Kemi 1, 100 poäng
Teknik 1, 150 poäng


Inriktning Design och produktutveckling, 300 poäng

Bild och form 1, 50 poäng
Cad 1, 50 poäng
Design, 100 poäng
Konstruktion 1, 100 poäng


Programfördjupning Inriktning Design och produktion 300 poäng (+ 100 poäng obligatorisk)


Inrikting Informations- och medieteknik, 300 poäng

Dator- och nätverksteknik, 100 poäng
Programmering 1, 100 poäng

Webbutveckling 1, 100 poäng


Programfördjupning, Inrikting Informations- och medieteknik 300 poäng (+ 100 poäng obligatoriskt)

 

Individuellt val, 200 poäng


Gymnasiearbete, 100 poäng


Studieplan Pdf, 159.7 kB.