Lärare för program och kurser

Här hittar du kontaktuppgifter till alla lärare och övrig personal uppdelat på ansvar över program och kurser.

Ekonomiprogrammet

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Johannes Johansson

Lärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Mikael Abrahamsson

Bygg- och anläggningslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Peter Hultin

Bygg och anläggningslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Roger Johansson Vaara

Bygg och anläggningslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Samuel Nickolausson

Bygg och anläggningslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Anders Nilsson

Yrkeslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Andreas Karlsson

Yrkeslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Susanne Johansson

Yrkeslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Thomas Nilsson

Yrkeslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Hans Bränneson

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Kajsa Karlsson

Ämneslärare

Maria Erdeberg, specialpedagog

Maria Erdberg

Specialpedagog, Idrott och hälsa

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Tomas Welin

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Pelle Svensson

Instruktör RIG motocross och enduro

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Stefan Andersson

Instruktör RIG motocross och enduro

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Anna Rydén Andersson

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Moa Angtorp

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Thomas Sjögren

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Thomas Nilsson

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Camilla Petersson

Resurs

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där det inte finns

Hans-Olof Åkesson

Lärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Jens Vang

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Jonas Kraft

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Kim Wigertz

Yrkeslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Rikard Hjelm

Yrkeslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Anna Svärd

Yrkeslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Annette Göransson

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Carola Johansson

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Christina Gustafsson

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Karin Olofsson

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Karin Pettersson

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Marie Ahlstrand

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Nicklas Andersson

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Christian Erlandsson

Instruktör Gevär

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Isac Ahlqvist

Instruktör Skytte

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Elin Henriksson

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Malin Orth

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Per-Olof Andersson

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Sladjana Vakaricic

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Ulf Tornert

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Abe Gilijamse

Yrkeslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Gordana Mikic

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Linda Nilsson

Kommunalt aktivitetsansvar

Studie- och yrkesvägledare, vuxenutbildning

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Ann-Charlott Gunnarsson

Yrkeslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Annelie Linder

Lärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Therese Danielsson

Yrkeslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Therese Wilhelmsson

Ämneslärare

Bilden är en illustration av en person och används som ersättning för fotografi där detta inte finns.

Ulrika Petersson

Yrkeslärare