Körkortsstipendium

Du som börjar vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet höstterminen 2024 kan söka körkortsstipendium i anslutning när du fått din yrkesexamen och är klar med ditt körkort. Dessutom ska du vara skriven i Sävsjö kommun. Körkortsutbildningen sker på din fritid och stipendiet är på 15 000 kronor.

Är du intresserad av Innebandy?

Till läsåret 24/25 kommer Aleholm att starta upp LIU Innebandy.

Detta innebär att när du läser innebandyprofil så läser du något av våra nationella program med innebandy som lokal idrottsutbildning. Innebandyutbildningen omfattar 200 poäng idrott och hälsa - specialisering som individuellt val.

Vi genomför denna satsning tillsammans med lokala innebandyklubbar och Växjö Vipers. Vi bygger genom detta vidare på skolans idrottsprofil.

Är du intresserad av kriminologi?

Nu kan du läsa kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering med inriktning mot kriminologi. I kursen ingår även ett mindre område som handlar om kriminalteknik.

Du kan välja denna kurs om du läser den juridiska inriktningen på ekonomiprogrammet eller den beteendevetenskapliga inriktningen på samhällsvetenskapsprogrammet.

I kursen kommer du bland annat att möta de här frågorna i undervisningen:

  • Hur kan brott förebyggas?
  • Varför blir vissa kriminella och inte andra?
  • Hur tar samhället hand om brottsutsatta och de som begår brott?
  • Vilka kriminologiska teorier finns som förklaringar till brott?
  • Hur fungerar den svenska kriminalvården?
  • Hur arbetar kriminaltekniker för att få fram bevis?

Lektionerna består av diskussioner, teoretisk undervisning och eget arbete med olika uppgifter kopplade till frågeställningarna ovan. Studiebesök och besök av olika aktörer inom området ingår också i undervisningen.

Spännande, eller hur?!