Budapestbakelse.

Programmet för hotell, restaurang och bageri,
anpassad gymnasieskola

Från och med läsåret 2023/24 tar vi inte in elever i årskurs 1 och 2. Har du frågor om anpassad gymnasieskola, kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Programmet för dig som har gått anpassad grundskola och vill utbilda dig till ett arbete inom hotell, restaurang eller bageri. Här får du grundläggande kunskaper inom området. Utbildningen förbereder dig för att kunna arbeta med till exempel bageri- och konditorvanor, dukning och hotellservice.

Praktik

Ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL) görs under senare delen av din utbildning under sammanlagt 22 veckor.

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

Engelska, 100 poäng

Estetisk verksamhet, 100 poäng
Historia 1, 50 poäng
Idrott och hälsa, 200 poäng
Matematik, 100 poäng
Naturkunskap, 50 poäng

Religionskunskap, 50 poäng
Samhällskunskap, 50 poäng
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 200 poäng

Programgemensamma ämnen 600 poäng

Bageri och konditori, 100 poäng
Hotell, 100 poäng
Livsmedel och näringskunskap, 100 poäng

Måltids och branschkunskap, 100 poäng
Service och bemötande, 100 poäng


Programfördjupning 700 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuellt val 200 poäng

Summa 2500 poäng