Frågor och svar om att studera som vuxen

Nedan ser du vanliga frågor och svar om att studera som vuxen.

På Aleholm finns ett eget studierum för vuxenstuderande som vill studera i skolan.

Det är viktigt att du som studerande följer de regler som finns, till exempel för frånvaro. Information om detta finns i informationsbladet.

Informationsblad om att studera som vuxen (PDF) Pdf, 249.4 kB.

Vuxenutbildning är kostnadsfri och ger rätt till studiemedel. Har du ersättning från CSN ställs krav på dina studieresultat och att du klarar dina kurser inom den tid du sökt studiemedel för.

Läs mer på CSN.se Länk till annan webbplats.

Kurslitteratur

Grundskole- och gymnasienivå: Det är du som ansvarar för att du har den kurslitteratur som krävs.

Se aktuell kurslitteratur för höstterminen 2020 här (länk).

Prövning

Vill du få betyg i en kurs du läst in på egen hand eller vill du höja ett tidigare betyg? Då kan du göra en prövning. På egen hand läser du in en kurs enligt gällande kursplan och sedan gör du ett muntligt och/eller skriftligt prov. Anmäl dig till studie- och yrkesvägledaren.

Öppna stödtider

På Aleholm finns öppna stödtider i C3 (källaren): måndagar kl. 13-18 och onsdagar kl. 8-10.

Distansstudier

Distansstudier betyder att du läser kursen på egen hand med en datorbaserad lärplattform som stöd. Du får handledning från läraren via lärplattformen, webbkamera, e-post, telefon eller annat tekniskt verktyg.

Vad är Vklass?

Vklass är Aleholms lärportal. Alla vuxenstuderande måste använda Vklass. Det är i Vklass som du håller skriftlig kontakt med dina lärare, där finns ditt schema, kursens planering, lektionsmaterial, aktuella läxor och tider för prov och test. I Vklass finns och allmän information som rör dina studier.

Hur får jag inloggningar?

I samband med uppropet får du information om hur du får inloggningar till skolans nätverk, Vklass, Inläsningstjänst och SLI.

Vad är ILT Inläsningstjänst?

ILT Inläsningstjänst har inlästa läromedel, lättlästa böcker och filmer och guider på flera språk som gör skolarbetet lättare för dig som studerar.

Vad betyder att jag som studerande har resultat- och kommunikationsplikt?

Tillsammans med dina lärare gör du en arbetsplanering för varje kurs. Kommunikationsplikt och resultatplikt gäller. Det betyder att du måste hålla en aktiv dialog med dina lärare, rapportera om du inte kan närvara på någon lektion eller planerat handledningstillfälle, samt utföra de planerade proven. Kurserna skall slutföras inom överenskommen studieperiod.

För mer information, kontakta:

Studie- och yrkesvägledare

Petra Holst
E-post: petra.holst@savsjo.se
Tel: 0382- 153 68

Rektor

Johnas Stranne

E-post: johnas.stranne@savsjo.se
Tel: 0382- 153 90

Vilka är reglerna för prov och redovisningar?

Alla skriftliga prov görs på plats i skolan. Redovisningar görs enligt överenskommelse med undervisande lärare.

Är jag försäkrad när jag studerar inom vuxenutbildningen?

  • Ja, Sävsjö kommun har en olycksfallsförsäkring som endast gäller under skoltid. Som skoltid räknas följande:
  • lektion eller rast på plats i skolan
  • resor och dylikt som anordnas av skolan och med en av skolan utsedd ledare
  • arbetsplatsförlagd utbildning
  • direktfärd till och från nämnda verksamheter

Sävsjö kommun har inte tecknat någon olycksfallsförsäkring för de elever som studerar på distans.

Vad innebär det att studera som vuxen?

Vuxenutbildningen skiljer sig från grundskolan och ungdomsgymnasiet. Kursplaner och betygskriterier är samma, men det är mindre lärarledd tid inom vuxenutbildningen jämfört med ungdomsgymnasiet. Studerar du på heltid förväntas du studera 40 timmar i veckan.

Kan jag sitta i skolan och studera?

Aleholm har en studiehall för vuxenstuderande som vill studera i skolan. I studiehallen finns tillgång till datorer och möjlighet till handledning.

Vad kostar det att studera på Komvux?

Vuxenutbildning är kostnadsfri och ger rätt till studiemedel. Har du ersättning från CSN ställs krav på dina studieresultat och att du klarar dina kurser inom den tid du sökt studiemedel för. Läs mer om studieekonomi.

Vilka regler gäller för kurslitteratur?

Du måste själv skaffa den kurslitteratur som du behöver.
Elever på SFI och Komvux som särskild utbildning får låna kurslitteratur.

Kan jag läsa på egen hand och göra prövning?

Du kan få göra en prövning i en kurs som du har läst in på egen hand eller för att höja ett tidigare betyg. Du måste läsa in kursen enligt gällande kursplan och sedan göra de prov som krävs. Anmäl dig till studie- och yrkesvägledaren.

Vad kostar det att göra en prövning?

500 kronor/kurs och tillfälle.

Kan jag studera på distans?

Alla kurser på grundläggande nivå och de flesta på gymnasienivå är på distans. Du ansöker via Aleholms e-tjänst Länk till annan webbplats..

Vad innebär det att läsa på distans?

Distansstudier betyder att du läser kursen på egen hand med en datorbaserad lärplattform som stöd. Du har kontakt med undervisande lärare via lärplattformen, webbkamera, e-post, telefon eller annat tekniskt verktyg.

Aleholm har en studiehall för dig som vill jobba med dina distansstudier i skolan. I studiehallen finns tillgång till datorer och möjlighet till handledning.

Kan jag lyssna på mina läroböcker?

Alla elever har tillgång till ILT Inläsningstjänst där det finns inlästa läromedel, skönlitterära böcker och filmer samt guider på flera språk som gör skolarbetet lättare för dig som studerar.

Vad är extra anpassningar?

Extra anpassningar är ett stöd som du har rätt till vid behov för att få de bästa förutsättningarna att klara dina kurser.


grafisk siluett aleholm elever

Kontakt

Hjärtlandavägen 9
576 80 Sävsjö
0382-153 91

info.aleholm@savsjo.se

Frånvaroanmälan gymnasieutbildning:
010-888 70 50 eller via Vklass Länk till annan webbplats.

Frånvaroanmälan vuxenutbildning (gäller ej studerande på distans):

010-888 70 50

logotyp vklass
logotyp vklass
Logga Sävsjö kommun. Länk till savsjo.se
Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.